Als je een webwinkel gaat starten, is een belangrijk onderdeel daarvan de algemene voorwaarden webwinkel. Deze algemene voorwaarden moet je opstellen volgens een aantal voorwaarden, zodat de klant weet waar hij aan toe is als het gaat om bijvoorbeeld betalen, retourneren en garantievoorwaarden. Maar wat zijn algemene voorwaarden voor een webwinkel, en hoe stel je ze op de juiste manier op?

Wat zijn algemene voorwaarden webwinkel?

In de algemene voorwaarden definieer je de rechten en plichten van je klanten. In de algemene voorwaarden leg je de betalingsvoorwaarden af, hoe de overeenkomst tot stand komt en zal worden uitgevoerd, wat de verplichtingen van de klant zijn en wie er wanneer aansprakelijk is. Eigenlijk stel je de algemene voorwaarden op om de risico’s te beperken voor je bedrijf.  Als er een vraag ontstaat wie er aansprakelijk is voor schade of verlies of over het ruilen en retourneren, heb je dit al bepaald in je algemene voorwaarden. Daarom is het handig om naar de algemene voorwaarden te verwijzen tijdens de transactie. Alhoewel het voor een webwinkel niet verplicht is om algemene voorwaarden te hebben, doe je er wel verstandig aan deze aan te bieden.

Wanneer wijs je je klanten op de algemene voorwaarden?

Bij een webwinkel of webshop komt een transactie tot stand over het internet, zonder dat telefonisch of mondeling contact nodig is. Een webwinkel kan de klant daarom wijzen op de algemene voorwaarden tijdens de online transactie. Veel bedrijven bieden de algemene voorwaarden aan als PDF, omdat het wettelijk verplicht is dat de klant de algemene voorwaarden kan opslaan en later nalezen.

Tips bij het opstellen van je algemene voorwaarden:

  1. Attendeer je klant voor het afronden van de bestelling op je algemene voorwaarden en geef ze de mogelijkheid deze te downloaden in de vorm van een PDF.
  2. Laat de klant een vakje aanvinken waarmee hij kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.
  3. Richt je online bestelformulier zodanig in dat de klant dit vakje moet aanvinken voordat hij verder kan met betalen.
  4. Je moet kunnen bewijzen dat de klant op de algemene voorwaarden is geattendeerd en dat hij ze heeft geaccepteerd. Leg daarom een contactadministratie aan waarin je dit soort gegevens vastlegt.