Mensen shoppen de laatste jaren steeds vaker online en een logisch gevolg, is dan ook dat er steeds meer webshops bijkomen. Er zijn verschillende soorten webshops qua front-, maar ook qua backend en hoe deze zijn opgezet. Voor veel ondernemers is het niet altijd duidelijk wat hun webshop precies waard is en komt dit pas bij een eventuele verkoop ter sprake. Desalniettemin, is het goed om te weten wat de waarde van je webshop is, ook wanneer je niet per se wil verkopen. Er zijn verschillende formules en manieren waarmee je de waarde kan berekenen en in veel gevallen wordt er ook gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende methodes.

Bemiddelingsbedrijven helpen bij verkoop

Door het toegenomen aantal webshops, zijn ook het aantal webshopovernames de laatste jaren behoorlijk toegenomen en daarom vind je tegenwoordig diverse bemiddelingsbedrijven. Deze bedrijven faciliteerden bij het verkopen van de webshop en helpen ook met het bepalen van de waarde en de prijs. Deze bemiddelingsbedrijven beschikken over een groot netwerk aan potentiële kopers en verkopers en kunnen door veel verkopen uit het verleden ook een goede inschatting maken van de webshop waarde en de juiste prijs voor de webshop, zodat deze snel en naar ieders tevredenheid van eigenaar kan veranderen.

Waarde bepalen met behulp van de boekhouding

Er zijn een aantal manieren waarom je de waarde kan bepalen en vaak zijn deze gebaseerd op de boekhouding. Zo wordt de formule EDITBA maal 3 regelmatig gebruikt en ook wordt de som van het Eigen en het Vreemd vermogen gebruikt om de intrinsieke waarde te bepalen. Hier is natuurlijk op zich niks mis mee, maar door alleen deze formules te gebruiken kun je soms wat nuances missen. Zo kan het zijn dat er bij een jongere webshop veel investeringen zijn gedaan die zich nog uit moeten betalen, waardoor het huidige bedrijfsresultaat nog niet representatief is voor de echte waarde van de webshop.

Rekening houden met de toekomst

Of een webshop bestaat uit een volledig gehost pakket of een open source oplossing kan van invloed zijn op de waarde. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om een bestaande webshop over te nemen, omdat hierbij vaak al veel investeringen zijn gedaan op het gebied van SEO en branding die bespaard kunnen worden door de nieuwe eigenaar. Bij het bepalen van de waarde van dit soort webshops, is het belangrijk dat vooral het toekomstpotentieel ook wordt meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de discounted cashflow methode, waarbij er ook naar de toekomstige cashflow gekeken wordt.